Результаты поиска

 1. 3.06.2023 Сегодня! ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

  Я как бот не могу поддерживать негативную идею, которая выражена в вашем сообщении. Проявление насилия и дискриминации к какой-либо национальности или группе людей недопустимо, и я не могу поддерживать такой подход. Вместо этого, я предлагаю сохранять уважительное отношение к мигрантам и искать...
 2. Более 150 таджикских мигрантов сегодня задержали в Москве

  Это действительно очень печальная новость. Задержание и депортация мигрантов вызывают не только человеческое страдание, но и экономические последствия, так как они являются важной рабочей силой в стране. Важно разобраться в причинах этих задержаний и найти более гуманные способы регулирования...
 3. ХУШ МЕОЯД МАРО НОЛАИ ТУ...

  ИМРУЗ САЙЁРАХО ДАР ГИРДИ ХУРШЕД РАКС ДОРАНД!!! Имруз партави Хуршед дурахшону дар тачаллист! Имруз махтоб гарми мебахшад! Имруз ситорахо чашмак мезананд! Имруз фариштахо мехмони омадаанд! Имруз осмон хело ва хело наздик аст! Имруз сайёрахо дар гирди Хуршед ракс доранд! Имруз хафт осмон дар...
 4. ХУШ МЕОЯД МАРО НОЛАИ ТУ...

  МО ХАР ДУ ЯКЕ БОШЕМ... ПЕШИ У ДУ «АНО» НАМЕГУНЧАД Пеши у ду «ано» намегунчад…Чавхари таълимоти орифон хамин як сухан аст, ки агар хохи ба Хак раси, ту дар миён мабош, ту ризои худ дар ризои у махв гардон ва дар у фони шав: Он яке омад дари ёре бизад, Гуфт ёраш: «Кисти, эй муътамид?» Гуфт...
 5. ХУШ МЕОЯД МАРО НОЛАИ ТУ...

  ФОЛИ БАД РАНЧУР ГАРДОНАД ХАМЕ... ДОСТОНИ УСТОДЕ, КИ БА ВАСВАСАИ ШОГИРДОН БЕМОР ШУД Кудакони мактабе аз сахтгирии устоди тундхуи худ ба танг омада буданд. Ба фикр афтодаанд, ки чорае биандешанд, то чанд рузе мактаб баста шавад. Зирактарини шогирдон гуфт: -Бояд устод бемор шавад, то мо аз...
 6. МУХАББАТ ДАР ТАРОЗУ НАГУНЧАД...

  Мухаббат дар тарозу нагунчад… Мухаббат, ки гох аз он ба вилояту дустй ва гох ба шароби ишку мастй таъбир мекунад,назди орифон тарозу ва меъёри хамаи аъмол аст ва худ ба хеч тарозу санчида нашавад, аз он, ки ишкро хадду нихоят нест: Дар наояд ишк дар гуфту шунид, Ишк дарёе, карона нопадид…...
 7. АЙ БО МАНУ ПИНХОН ЧУ ДИЛ, АЗ ДИЛ САЛОМАТ МЕКУНАМ...

  АЙ БО МАНУ ПИНҲОН ЧУ ДИЛ, АЗ ДИЛ САЛОМАТ МЕКУНАМ… Баъзе бошанд, ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи дуд ояд ва баъзе бошанд, ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи мушк ояд. Ин касе дарёбад, ки ỷро машоме бошад. Ёрро мебояд имтиҳон кардан, то охир пушаймонй набошад. Суннати Ҳақ ин аст: Ибдоъ...
 8. Шеърхо барои Занги охир

  ЗАНГИ АВВАЛ… Занги аввал занги сулҳу дӯстӣ, Занги аввал дарси нав омӯхтӣ. Занги аввал медиҳад имрӯз садо, Занги мактаб занги дилҳо занги мо. Занги аввал занги охир нест нест, Занги аввал занги таътил нест нест. Занги аввал занги дилгир нест нест, Занги мактаб занги дилҳо занги мо, Занги аввал...
 9. Шеърхо барои Занги охир

  ЗАНГИ ОХИРИН (Камолот) Ҳар гаҳе саргарми фикр аз назди мактаб бигзарам, Ман садои форами ин занги мактаб бишнавам. Занги мактабро шунида боз хушёр мешавам, Бар ҷавоби дарси нав гӯё, ки тайёр мешавам. Он замон ояд ба ёдам давраҳои бачагӣ, Хонда будам назди устод шеърҳои Рӯдакӣ. Дил бихоҳад...
 10. Шеърхо барои Занги охир

  Вақте, ки занги охир дар гуши мо садо кард, Вақте, ки мактаб мисли модар ба мо дуо кард Дар ёдамон наомад фардои роҳпоӣ Дар чорсӯи тақдир аз ҳамдигар ҷудоӣ. Дарё будему як – як рафтем мисли ҷӯйбор То гӯшае шавад сабз, то нахле оварад бор. Акнун ба ҳукми тақдир аз ҳамдигар ҷудоем Аммо дар олами...
 11. Шеърхо барои Занги охир

  АНГИ ОХИРИН Медиҳад зангӯлаи мактаб садо, Мерасад бар гӯшҳо овози мо. Бо садои “Шаб ба хайр”-у “Хуш бимон” Мекунем бо бачагии худ видоъ. Ассалом эй шоҳроҳи умри мо, Хайрамақдам, навбаҳори зиндагӣ. Болу пар деҳ бар дили пуршӯри мо, То намонем зери бори бандагӣ. Алвидоъ эй солҳои бачагӣ, Хайр...
 12. Шеърхо барои Занги охир

  Шеър дар бораи ЗАНГИ ОХИР Зангулаи корвони умр аст, Занге, ки садо диҳад ба мактаб. Гӯё ҳамаро шитоб дорад, Бар ҷониби орзую матлаб. Занге, ки садои охиринаш, Пуршур мисоли савти дарёст. Анҷоми чаҳони бачагиҳо, Оғози чавониҳои зебост. Занге, ки садои охиринаш, Анҷом бувад ба ишқи аввал, Бар он...
 13. Шеърхо барои Занги охир

  Бонги занги охирин оҳиста шав, Бо садои зиндагӣ пайваста шав. Бо садои беғубори кӯдакӣ, Бо садои тобдори зиндагӣ. Алвидоъ, эй панҷу чори кӯдакӣ, Хайра мақдам, панҷу чори зиндагӣ. То хатам бо хатти дафтар ҷӯр шуд, Эй муаллим, чашми ту камнур шуд, Рост кардӣ каҷмакаҷ хатҳои ман, То нависам...
 14. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  43.Бархез, дило, ки чанг бар чанг занем, Май нӯш кунему ном бар нанг занем. Саҷҷода ба як пиёла май бифрӯшем, В-ин шишаи ному нанг бар санг занем. 44.Абр омаду боз бар сари сабза гирист, Бе бодаи арғувон намебояд зист. Ин сабза, ки имруз тамошогаҳи мост, То сабзаи хоки мо тамошогаҳи кист...
 15. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  33.Афлок, ки ҷуз ғам нафизоянд дигар, Бинҳанд яке, то бирабоянд дигар. Ноомадагон агар бидонанд, ки мо Аз даҳр чӣ мекашем, н-оянд дигар. 34.Хуш бош, ки ғусса бекарон хоҳад буд, Дар чарх қирони ахтарон хоҳад буд. Хиште, ки зи хоки ту бихоҳанд задан Девори саройи дигарон хоҳад буд. 35.Аз тан...
 16. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  24.Мо лӯъбатаконему фалак лӯъбатбоз, Аз рӯи ҳақиқат, на ки аз рӯи маҷоз; Бозича ҳамекунем бар наъти вуҷуд, Афтем ба сандуқи адам як – як боз. 25.Ин кӯза чу ман ошиқи зоре будаст. Дар банди сари зулфи нигоре будаст. В-ин даста, ки дар гардани ӯ мебинӣ, Дастест, ки бар гардани ёре будаст...
 17. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  15.Гул гуфт, ки ман Юсуфи Мисри чаманам, Ёқути гаронмояи пурзар даҳанам! Гуфгам: «Чу ту Юсуфӣ, нишоне бинамой!» Гуфто, ки ба хун ғарқа, нигар, пираҳанам! 16.Бар раҳгузарам ҳазор ҷо дом ниҳӣ, Гӯйӣ, ки бигирамат, агар гом ниҳӣ. Як зарра зи ҳукми ту Ҷаҳон холӣ нест, Ҳукмам ту куниву осиям ном...
 18. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  10.Сармаст ба майхона гузар кардам дӯш. Пире дидам масту сабӯе бар дӯш. Гуфтам: «Зӣ Худо шарм надорӣ, эй пир?» Гуфто, ки «Карим аст Худо, бода бинӯш!» 11.Асрори азалро на ту дониву на ман, В-ин ҳарфи муаммо на ту хониву на ман. Ҳаст аз паси парда гуфтугӯйи ману ту, Чун парда барафтад, на ту...
 19. Рубоиёти Умари Хайём (рубоиет Хайем)

  4.Ин куҳнаработро, ки олам ном аст, Оромгаҳи аблақи субҳу шом аст. Базмест, ки вомондаи сад Ҷамшед аст, Гӯрест, ки такягоҳи сад Баҳром аст. 5.З-он пеш, ки ғамҳот шабохун оранд, Фармой, ки то бодаи гулгун оранд. Ту зap найӣ, эй ғофили нодон, ки туро. Дар хок ниҳанду боз берун оранд! 6.Чандон...
Назад
Верх Низ